All jobs in English

All jobs in Dutch

 • Title
 • List 2
 • List 2
 • Title
 • List 3
 • List 3
 • Title
 • List 4
 • List 4
Our new website is live! What's going to change?

October 10, 2017: AcademicTransfer email reception delays. Not yet received your application copy? Read more.

Have you noticed? We have listened to our visitors: our website has new features! Besides the vacancies, you will find other relevant information related to your search term. And you can easily filter the results in our new filter menu on the left. Curious? Explore these new features now!

Season's Greetings!

11-4-2018: website offline this morning
read more
...
This morning April 11 we will launch our new website around 10:30 (CEST (UTC +2)). This may imply that our website isn't available during that time.

We advise you not to apply between 10:00 and 11:00 via our website.

Our apologies for the inconvenience!

Job Erasmus Universiteit Rotterdam - Onderzoeksmedewerker bij project “Kijk op Kleuters” over zelfregulatie bij het jonge kind (0,5 fte) HRS4R

Specifications - (explanation)

Location Erasmus Universiteit Rotterdam
Function typesOnderzoek, Ontwikkeling, Innovatie, Ondersteunend personeel (Secretarieel, Administratief, Facilitair)
Hours 20.0 hours per week
Job number ESSB-110102019
Translations
About employer Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
Short link www.academictransfer.com/52111

Job description

Voor het Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS) zoeken wij per april ondersteuning bij het onderzoeksproject Kijk op Kleuters voor 20 uur in de week (0,5 FTE).

            In Kijk op Kleuters volgen we kinderen in de eerste periode in groep 1. We onderzoeken zelfregulatie in verschillende sociale contexten (in de thuissituatie, op school) om op ecologisch valide wijze regulatieprocessen in kaart te brengen en om sociale processen die ten grondslag liggen aan regulatie te bestuderen.

            Voor dit project zoeken we een onderzoeksmedewerker die de coördinatie van de werving van participanten (ouders, scholen), de dataverzameling en de dataverwerking op zich kan nemen. Hieronder vallen o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Contacten leggen en onderhouden met directie, leerkrachten en ouders

 • Afspraken inplannen voor schoolbezoeken en huisbezoeken

 • Overzicht bewaren en regie voeren over de opvolgende metingen

 • Invoerwerkzaamheden en kwaliteitscontrole van verzamelde data

Hoe zou een dag er uit kunnen zien: ’s Ochtends staat een schoolbezoek ingepland, maar je krijgt een telefoontje van de leerkracht dat het kind dat gefilmd zou worden ziek is. Je neemt direct contact op met de schoolbezoeker om de wijziging door te geven en plant een nieuwe afspraak in met de leerkracht. Je stuurt een e-mail naar de ouders om beterschap te wensen en hen te informeren over de nieuwe datum. De rest van de ochtend controleer je de videobestanden die de dag ervoor zijn binnengekomen: je hernoemt en structureert alle bestanden, je controleert de kwaliteit en stuurt de filmer een mailtje met een paar aandachtspunten voor de volgende keer. Je schrijft alle videobestanden weg naar een beveiligde map en scant en archiveert alle observatieformulieren. Rond de lunch komt een huisbezoeker de huisbezoek-set ophalen. Je hebt daarvoor nog even gecontroleerd of alle materialen in de tas zitten en spreekt met haar af wanneer ze de materialen weer kan inleveren bij je. De rest van de middag besteed je aan het beantwoorden van mails met vragen van ouders en aan het bellen van scholen om hen enthousiast te maken om ook deel te nemen aan het onderzoek.

Requirements

 • Je hebt affiniteit met het onderwerp, wetenschappelijk onderzoek en de doelgroep

 • Je bent proactief, oplossingsgericht en kunt goed zelfstandig werken

 • Je legt gemakkelijk contact met mensen met verschillende achtergronden

 • Je bent in staat om je enthousiasme over het onderzoek over te brengen op de deelnemers

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands

 • Je bent betrouwbaar, secuur en verantwoordelijk

 • Je denkt kritisch mee over het onderzoek en de uitvoering ervan

 • Je bent flexibel: je kunt goed schakelen als dingen anders lopen dan gepland en bent bereid om op afwijkende tijden (bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg, of op een vrije dag) een telefoontje te plegen of een mailtje te beantwoorden als dat nodig is.

 • Je bent beschikbaar in de weken voor 1 april om ingewerkt te worden.

Conditions of employment

Een afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 5 maanden, van april tot september 2019. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 1.992, - en € 2.770, - bruto per maand (Schaal 6 ). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Diversiteit is een van onze strategische prioriteiten. Alle groepen uit de samenleving worden aangemoedigd om te solliciteren. Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Contract type: Tijdelijk, 5 maanden, van april tot september 2019

Employer

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten.
Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Department

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS)

Het departement verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de psychologische en pedagogische wetenschappen. Het onderwijs binnen de opleidingen kenmerkt zich door een innovatieve didactische benadering, het zogeheten probleemgestuurd onderwijs (PGO). De staf van dit departement bestaat uit een team van veelal jonge wetenschappers. Het secretariaat maakt onderdeel uit van het departement en verzorgt de ondersteuning van de voorzitters, leidinggevenden en medewerkers van het departement.

You cannot apply for this job anymore..

More information about and active vacancies of Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) on AcademicTransfer.

More vacancies of function type: Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie, Ondersteunend personeel (Secretarieel, Administratief, Facilitair).
save

Specifications - (explanation)

Location Erasmus Universiteit Rotterdam
Function typesOnderzoek, Ontwikkeling, Innovatie, Ondersteunend personeel (Secretarieel, Administratief, Facilitair)
Hours 20.0 hours per week
Job number ESSB-110102019
Translations
About employer Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
Short link www.academictransfer.com/52111

Job description

Voor het Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS) zoeken wij per april ondersteuning bij het onderzoeksproject Kijk op Kleuters voor 20 uur in de week (0,5 FTE).

            In Kijk op Kleuters volgen we kinderen in de eerste periode in groep 1. We onderzoeken zelfregulatie in verschillende sociale contexten (in de thuissituatie, op school) om op ecologisch valide wijze regulatieprocessen in kaart te brengen en om sociale processen die ten grondslag liggen aan regulatie te bestuderen.

            Voor dit project zoeken we een onderzoeksmedewerker die de coördinatie van de werving van participanten (ouders, scholen), de dataverzameling en de dataverwerking op zich kan nemen. Hieronder vallen o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Contacten leggen en onderhouden met directie, leerkrachten en ouders

 • Afspraken inplannen voor schoolbezoeken en huisbezoeken

 • Overzicht bewaren en regie voeren over de opvolgende metingen

 • Invoerwerkzaamheden en kwaliteitscontrole van verzamelde data

Hoe zou een dag er uit kunnen zien: ’s Ochtends staat een schoolbezoek ingepland, maar je krijgt een telefoontje van de leerkracht dat het kind dat gefilmd zou worden ziek is. Je neemt direct contact op met de schoolbezoeker om de wijziging door te geven en plant een nieuwe afspraak in met de leerkracht. Je stuurt een e-mail naar de ouders om beterschap te wensen en hen te informeren over de nieuwe datum. De rest van de ochtend controleer je de videobestanden die de dag ervoor zijn binnengekomen: je hernoemt en structureert alle bestanden, je controleert de kwaliteit en stuurt de filmer een mailtje met een paar aandachtspunten voor de volgende keer. Je schrijft alle videobestanden weg naar een beveiligde map en scant en archiveert alle observatieformulieren. Rond de lunch komt een huisbezoeker de huisbezoek-set ophalen. Je hebt daarvoor nog even gecontroleerd of alle materialen in de tas zitten en spreekt met haar af wanneer ze de materialen weer kan inleveren bij je. De rest van de middag besteed je aan het beantwoorden van mails met vragen van ouders en aan het bellen van scholen om hen enthousiast te maken om ook deel te nemen aan het onderzoek.

Requirements

 • Je hebt affiniteit met het onderwerp, wetenschappelijk onderzoek en de doelgroep

 • Je bent proactief, oplossingsgericht en kunt goed zelfstandig werken

 • Je legt gemakkelijk contact met mensen met verschillende achtergronden

 • Je bent in staat om je enthousiasme over het onderzoek over te brengen op de deelnemers

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands

 • Je bent betrouwbaar, secuur en verantwoordelijk

 • Je denkt kritisch mee over het onderzoek en de uitvoering ervan

 • Je bent flexibel: je kunt goed schakelen als dingen anders lopen dan gepland en bent bereid om op afwijkende tijden (bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg, of op een vrije dag) een telefoontje te plegen of een mailtje te beantwoorden als dat nodig is.

 • Je bent beschikbaar in de weken voor 1 april om ingewerkt te worden.

Conditions of employment

Een afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 5 maanden, van april tot september 2019. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 1.992, - en € 2.770, - bruto per maand (Schaal 6 ). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Diversiteit is een van onze strategische prioriteiten. Alle groepen uit de samenleving worden aangemoedigd om te solliciteren. Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Contract type: Tijdelijk, 5 maanden, van april tot september 2019

Employer

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten.
Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Department

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS)

Het departement verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de psychologische en pedagogische wetenschappen. Het onderwijs binnen de opleidingen kenmerkt zich door een innovatieve didactische benadering, het zogeheten probleemgestuurd onderwijs (PGO). De staf van dit departement bestaat uit een team van veelal jonge wetenschappers. Het secretariaat maakt onderdeel uit van het departement en verzorgt de ondersteuning van de voorzitters, leidinggevenden en medewerkers van het departement.

Login with LinkedIn to learn about your connections with:

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)