All jobs in English

All jobs in Dutch

 • Title
 • List 2
 • List 2
 • Title
 • List 3
 • List 3
 • Title
 • List 4
 • List 4
Onze nieuwe website is live! Wat verandert er voor jou?

10 oktober 2017: vertraging in ontvangst AcademicTransfer e-mails. Heb je van je sollicitatie nog geen kopie ontvangen? Lees meer.

Heb je het al gezien? Op verzoek van onze bezoekers vind je nu extra informatie bij onze vacatures of een zoekopdracht. En je kunt de resultaten makkelijk filteren met het nieuwe menu aan de linkerkant. Benieuwd? Verken deze nieuwe features nu!

Fijne feestdagen!

11-4-2018: website vanochtend tijdelijk offline
lees meer
...
Vanochtend 11 april 2018 rond 10:30 uur gaat onze nieuwe website online! Dit kan betekenen dat de website tijdelijk niet beschikbaar is rond dit tijdstip.

Wij adviseren je om tussen 10:00 en 11:00 uur niet te solliciteren op vacatures via onze website.

Onze excuses voor het ongemak!

Over de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

Over de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

This text is only available in Dutch!

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. Het doel van de NFU is ervoor te zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs, opleidingen en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere positionering van de umc’s in een veranderend zorglandschap met verschillende stakeholders en tegenstrijdige belangen. In dat kader treedt de NFU op als belangenbehartiger voor haar leden en speelt in op kansen en bedreigingen. De NFU voert tevens regie op diverse programma’s en projecten in het verlengde van de publiek-maatschappelijke doelstelling van de umc’s.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken heeft de NFU de volgende taken:

 • Het ontwikkelen van gemeenschappelijke beleidsvisies, programma’s en standpunten die de acht umc’s gezamenlijk aangaan;
 • Invloed uitoefenen op de gedachtenvorming en (zo mogelijk) de regelgeving op het brede terrein van de gezondheidszorg, voor zover van belang voor de umc’s;
 • Het actief vertegenwoordigen van de umc’s bij de politiek, ministeries, toezichthoudende organen en landelijke belangenorganisaties, waarbij de NFU signaleert, initieert en acteert;
 • Het optreden als werkgeververeniging en het onderhandelen met de werknemersverenigingen omtrent de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers;
 • Het bevorderen van optimale communicatie en uitwisseling tussen respectievelijk de umc’s onderling en de externe relaties van de umc’s in de meest brede zin, waarbij de NFU vroegtijdig kansen en bedreigingen signaleert en daarop acteert.

Het beleid van de NFU komt tot stand met intensieve bestuurlijke en (beleids-)inhoudelijke inbreng vanuit de umc’s. De voorbereiding, ondersteuning en coördinatie van NFU-onderwerpen wordt gedaan door het NFU-bureau. Voor de aandachtsgebieden Onderwijs en Onderzoek is het NFU-bureau op zoek naar een ervaren beleidsadviseur. Kandidaten met minder ervaring dan gevraagd maar met veel ambitie en potentie worden eveneens van harte uitgenodigd te reageren.

Login met LinkedIn om je connecties te zien met:

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)