All jobs in English

All jobs in Dutch

  • Title
  • List 2
  • List 2
  • Title
  • List 3
  • List 3
  • Title
  • List 4
  • List 4
Onze nieuwe website is live! Wat verandert er voor jou?

10 oktober 2017: vertraging in ontvangst AcademicTransfer e-mails. Heb je van je sollicitatie nog geen kopie ontvangen? Lees meer.

Heb je het al gezien? Op verzoek van onze bezoekers vind je nu extra informatie bij onze vacatures of een zoekopdracht. En je kunt de resultaten makkelijk filteren met het nieuwe menu aan de linkerkant. Benieuwd? Verken deze nieuwe features nu!

Fijne feestdagen!

11-4-2018: website vanochtend tijdelijk offline
lees meer
...
Vanochtend 11 april 2018 rond 10:30 uur gaat onze nieuwe website online! Dit kan betekenen dat de website tijdelijk niet beschikbaar is rond dit tijdstip.

Wij adviseren je om tussen 10:00 en 11:00 uur niet te solliciteren op vacatures via onze website.

Onze excuses voor het ongemak!

Over het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

‘Denk zee, zeg NIOZ’

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)  is HET Nederlandse oceanografische instituut en doet wereldwijd toonaangevend fundamenteel en frontier-toegepast onderzoek aan, op, in en onder de zee. Het accent ligt op zeegaand onderzoek, waarvoor het NIOZ gebruik maakt van de eigen vloot. NIOZ is de schakel tussen de Nederlandse universiteiten, faciliterend en ondersteunend in onderzoek en onderwijs. Het NIOZ heeft vestigingen op Texel en in Yerseke. In verschillende afdelingen werken rond de 370 mensen aan  gecombineerd biologisch, fysisch, chemisch en geologisch onderzoek. Paradepaardjes van het NIOZ zijn o.a. de oceaangaande RV Pelagia, de technische werkplaatsen, laboratoria, en de excellente mariene wetenschap. Het NIOZ is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Zeeën en oceanen worden mondiaal maatschappelijk steeds belangrijker, en dat geldt ook, of misschien wel in het bijzonder, voor Nederland. Meer en meer wordt de zee benut voor transport, energie en voedsel, maar ook, en in toenemende mate, voor de winning van delfstoffen in steeds diepere domeinen van de oceanen. Daarnaast speelt de interactie tussen de atmosfeer en de oceanen een regulerende rol in het klimaatsysteem. Betere kennis van de zee en oceanen is onontbeerlijk om op een duurzame manier met onze planeet om te kunnen gaan. Het NIOZ heeft de ambitie haar centrum-functie in deze sector de komende jaren verder te versterken, nationaal en internationaal. Om dit te bereiken initiëren we de komende jaren vernieuwing op het gebied van multidisciplinair en high tech marien onderzoek voor de samenleving en industrie. NIOZ staat voor beter begrip van de oceanen en zeeën en het toegankelijk maken van onze onderzoeksprestaties

Kortom, toplaboratoria, wereldwijd opererende, internationaal-georiënteerde onderzoeksgroepen, een eigen onderzoeksvloot. Kiezen voor het NIOZ betekent werken in een grensverleggende kennisomgeving. De ideale broedplaats voor getalenteerde jonge en senior onderzoekers die hoge eisen aan hun onderzoek omgeving stellen. Mensgericht, prestatie gedreven en internationaal. Op Texel en in Yerseke.

Login met LinkedIn om je connecties te zien met:

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)