All jobs in English

All jobs in Dutch

 • Title
 • List 2
 • List 2
 • Title
 • List 3
 • List 3
 • Title
 • List 4
 • List 4
Onze nieuwe website is live! Wat verandert er voor jou?

10 oktober 2017: vertraging in ontvangst AcademicTransfer e-mails. Heb je van je sollicitatie nog geen kopie ontvangen? Lees meer.

Heb je het al gezien? Op verzoek van onze bezoekers vind je nu extra informatie bij onze vacatures of een zoekopdracht. En je kunt de resultaten makkelijk filteren met het nieuwe menu aan de linkerkant. Benieuwd? Verken deze nieuwe features nu!

Fijne feestdagen!

11-4-2018: website vanochtend tijdelijk offline
lees meer
...
Vanochtend 11 april 2018 rond 10:30 uur gaat onze nieuwe website online! Dit kan betekenen dat de website tijdelijk niet beschikbaar is rond dit tijdstip.

Wij adviseren je om tussen 10:00 en 11:00 uur niet te solliciteren op vacatures via onze website.

Onze excuses voor het ongemak!

Privacybeleid

Privacy Verklaring

AcademicTransfer.nl is de vacaturesite van de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid: Coöperatie Academic Transfer U.A. (hierna: ‘AcademicTransfer’). De vacaturesite voor wetenschappelijk personeel is in 1997 ontstaan als gezamenlijke vacaturesite van de Nederlandse universiteiten, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen en is uitgegroeid tot een nichesite voor meer dan 80 werkgevers met onderzoeks- en researchafdelingen.

AcademicTransfer heeft tot doel het kunnen laten excelleren van wetenschappers door vraag en aanbod van functies in de wetenschappelijke sector bij elkaar te brengen en ondersteuning te bieden bij het maken van de juiste match.

AcademicTransfer biedt aan de gebruiker/werkzoekende, naast de mogelijkheid de vacaturebank te raadplegen, meer informatie over potentiële werkgevers middels de zogeheten profielpagina’s, informatie over een internationale academische carrière, de mogelijkheid online te solliciteren, alsmede de mogelijkheid om een CV op de website te plaatsen. De geplaatste CV’s, al dan niet, naar voorkeur van de gebruiker/werkzoekende, geanonimiseerd, kunnen door de instellingen die vacatures op deze website hebben geplaatst worden geraadpleegd.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De gebruiker/werkzoekende die zijn of haar CV plaatst op deze website, wordt geacht kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring alsmede de Gebruiksvoorwaarden van deze website en met de inhoud hiervan in te stemmen. De gebruiker/werkzoekende die zijn of haar CV plaatst op deze website, wordt geacht, door verstrekking van zijn of haar persoonsgegevens, toestemming te geven voor de verwerking hiervan, binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving en met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens. AcademicTransfer heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer: 0000000).

Gegevens en verwerking
Om voor werkzoekenden een passende werkgever te vinden, is het invoeren van gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden vergeleken met de vacatures. 

Om uw CV op de website te plaatsen dient u zich te registreren. Indien u zich registreert bij AcademicTransfer dient u uw naam, adres, woonplaats (samen: NAW gegevens), geslacht en geboortedatum op te geven. Daarnaast kunt u andere gegevens verstrekken zoals e-mail adres, telefoonnummer, titulatuur, burgerlijke staat, beschikking over rijbewijs etc. Ook dient u uiteraard uw overige CV gegevens, zoals uw opleiding, werkervaring, vaardigheden, alsmede uw wensen en mogelijkheden te verstrekken. Deze gegevens worden door AcademicTransfer verwerkt. Hiermee wordt u in staat gesteld online te reageren op via AcademicTransfer geplaatste vacatures, waarbij u uw sollicitatiebrief en CV kunt meesturen. U kunt natuurlijk ook altijd schriftelijk solliciteren op een door u gevonden vacature. 
Indien u kiest voor de vacature e-mail van AcademicTransfer, zullen uw naam en e-mail adres verwerkt worden in combinatie met de door u geselecteerde zoekprofielen.
Met de keuze CV-bank geeft u aan of en zo ja welke informatie uit uw CV ingezien mag worden door recruiters van de (vaste) aanbieders van vacatures via AcademicTransfer. U stelt zelf in welke van uw persoonsgegevens (uitsluitend aan deze derden) bekend worden gemaakt. Er zijn daarbij drie opties:

 • Volledig openbaar: Uw CV kan worden geraadpleegd inclusief alle door u ingevoerde persoonsgegevens.
 • Gedeeltelijk anoniem: Uw CV kan worden geraadpleegd zonder dat de door u ingevoerde persoonsgegevens worden getoond.
 • Volledig anoniem: Uw CV kan worden geraadpleegd zonder dat persoonsgegevens, (bedrijfs)namen van eerdere werkgevers en namen van opleidingsinstituten worden getoond.

 

Doel gegevensverwerking
Uw naam en e-mail adres zullen, indien u zich voor de vacature e-mail hebt opgegeven, verwerkt worden in combinatie met de door u geselecteerde zoekprofielen teneinde u op de hoogte te houden van vacatures die bij uw zoekprofiel passen.

De door u ingevoerde persoonsgegevens in uw carrièredossier worden door AcademicTransfer verwerkt, teneinde u in staat te stellen online te reageren op via AcademicTransfer geplaatste vacatures.

De door u ingevoerde persoonsgegevens in uw carrièredossier, welke door u in de CV-bank zijn geplaatst worden door AcademicTransfer verwerkt, teneinde recruiters, van de (vaste) aanbieders van vacatures via AcademicTransfer, in staat te stellen te beoordelen of uw CV aansluit op een bij hen bestaande vacature en eventueel contact met u op te nemen.

AcademicTransfer kan uw gegevens tevens verwerken voor back up of vergelijkbare interne doeleinden.
Gegevensverstrekking aan derden

AcademicTransfer zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, anders dan hierboven omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Onder derden wordt in dit verband uitdrukkelijk niet verstaan, een partij die, in opdracht van AcademicTransfer, betrokken is bij of belast met installatie, bouw, onderhoud en beheer van de website en/of de hardware waarop deze gehost wordt. Onder derden wordt tevens niet begrepen een aan AcademicTransfer gelieerde, een overgenomen, overnemende of fuserende partij.

Gebruik cookies
Van alle gebruikers van de website worden door AcademicTransfer, gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies. Cookies worden ondermeer gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. AcademicTransfer kan gegevens die worden verkregen met cookies gebruiken voor onderzoek, zoals arbeidsmarktonderzoek of onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van AcademicTransfer. Soms wordt dit uitbesteed aan onderzoeksbureaus. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. 
Aansprakelijkheid

AcademicTransfer kan niet garanderen dat de (vaste) aanbieders van vacatures via AcademicTransfer of derden die op de website worden genoemd en/of waar links naartoe zijn opgenomen zich ook aan de privacywetgeving houden. Alle eventuele aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van de (vaste) aanbieders van vacatures via AcademicTransfer of derden die op de website worden genoemd en/of waar links naartoe zijn opgenomen wordt door AcademicTransfer uitgesloten.

AcademicTransfer spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle eventuele aansprakelijkheid voor gebruik of misbruik door derden (gebruikmakend) van door u verstrekte of middels cookies verkregen gegevens wordt door AcademicTransfer uitgesloten.

Rechten gegevensverstrekker
U hebt het recht AcademicTransfer te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. U kunt altijd uw eigen gegevens wijzigen en of verwijderen. U kunt alle gegevens uit uw carrièredossier in een keer wissen. Uw CV, zoekprofielen en sollicitatiebrieven zullen dan allemaal verwijderd worden. U kunt ook (tijdelijk) de CV-bank deactiveren en/of opgeven dat u geen vacature e-mail wenst te ontvangen. Vanzelfsprekend hebt u de mogelijkheid uw web browser dusdanig in te stellen dat geen gebruik kan worden gemaakt van cookies.

Wijziging Privacy Verklaring
AcademicTransfer behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te wijzigen. In voorkomend geval is de gewijzigde Privacy Verklaring direct na plaatsing op deze website van toepassing.

Vragen, verzoeken en klachten
Als u vragen of verzoeken of klachten heeft over het privacybeleid van AcademicTransfer dan kunt u contact met ons opnemen middels een e-mail bericht naar privacy@academictransfer.nl

Additionele privacy clausules over het verzamelen van persoonlijke gegevens (Engelstalig)

Privacy Policy Privacy policy concerning Google Analytics, Google Tag Manager, AddThis and Website Optimizer.

The Google Analytics features implemented based on Display Advertising: Google Analytics Demographics and Interest Reporting.

You can opt-out of Google Analytics for Display Advertising and customize Google Display Network ads using the Ads Settings. Use Google's browser addon to opt-out for Google Analytics.